Гума ___________________________________________________________________________

План

1. Фактори, що впливають на формування споживних властивостей та якість іграшок

2. Класифікація та характеристика асортименту іграшок

3. Контроль гігієнічних вимог до іграшок

4. Контроль та оцінка якості іграшок

1. Характеристика споживних властивостей та показників якості іграшок

Основна література: 1 (с. 338–377).

Додаткова література: 2, 3.

Ключові слова: іграшки, асортиментне угруповання, виховне і вікове призначення, загальні та спеціалізовані показники якості, основне і додаткове маркування, випробовування, методи контролю якості.

1. Фактори, що впливають на формування споживних властивостей та якість іграшок


Іграшки – це особливий вид товарів, призначений для _____________ дітей. Вони допомагають формуванню особистості дитини, здібностей до спілкування, сприяють розвитку у дітей почуття прекрасного, працелюбності.

Найважливішими факторами, які впливають на формування споживних властивостей іграшок та їх якість Гума ___________________________________________________________________________, є:

· Конструкція __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

· Матеріали, з яких вони виготовлені ______________________________________________

· Технологічні процеси, які застосовуються при їх виготовленні _______________________

________________________________________________________________________________

Основні матеріали та методи виготовлення іграшок

Пластичні маси:ПЕ, ПП, ПС, ПВХ, полікарбонат, поролон, амінопласт

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Переваги: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Недоліки: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Методи виготовлення: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Метали:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Переваги:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Недоліки: _______________________________________________________________________

Методи виготовлення: ___________________________________________________________

Деревина_______________________________________________________________________

Переваги: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Недоліки:_______________________________________________________________________

Методи виготовлення: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Гума ___________________________________________________________________________

Переваги: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Недоліки: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Методи виготовлення:____________________________________________________________

________________________________________________________________________________Глини (керамічні матеріали)

Переваги: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Недоліки: ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Методи виготовлення: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Папір (офсетний, картографічний, обгортковий, картон коробковий)

Переваги:_______________________________________________________________________

Недоліки:_______________________________________________________________________

Методи виготовлення: __________________________________________________________

Матеріали текстильні____________________________________________________________

Переваги:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Недоліки:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методи виготовлення: __________________________________________________________

1. Які матеріали і чому найчастіше використовують для виготовлення іграшок? ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Які види іграшок виготовлюють із полістиролу та ПВФ? ________________ ___________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Які види іграшок виготовлюють із паперу, картону? ____________________ ___________________________________________________________________ 4. Із яких матеріалів виготовлюють ялинкові та новорічні Гума ___________________________________________________________________________ прикраси? ________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Класифікація та характеристика асортименту іграшок


Іграшка – це предмет або група предметів, призначених для ігрової діяльності дітей (ДСТУ 2165–93).

Асортиментне угруповання – це група іграшок, об’єднаних загаль­ною ________________, незалежно від уживаних для їх виготовлення сировини та матеріалів, принципу дії та механізму руху (ДСТУ 2165–93).

Класифікація іграшок за належністю до асортиментного угруповання1. Як відрізнити ляльку від фігурки людини?___________________________ __________________________________________________________________ 2. До якої групи відносять конструктори, ігрові меблі, брязкальця, надувні круги, збірні моделі, військову техніку, штучні ялинки, книжки для роз­фарбо­вування, інструменти, карнавальні костюми?_____________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Класифікація іграшок за виховним призначенням

Розвитку яких навичок сприяють:

Надають дитині перше уявлення про____________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сприяють розвитку у дітей пам’яті, витримки Гума ___________________________________________________________________________,____________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


1. До якої групи за виховним призначенням відносять ялинкові та новорічні прикраси? ______________________________________________________ 2. До якої групи за виховним призначенням відносять ляльки, фігурки тварин, моделі-копії, брязкальця? _______________________________________________

Класифікація іграшок за віковим призначенням пов’язана з тим, що діти різного віку мають різний рівень розвитку, по-різному проявляють інтерес до оточуючих їх предметів. Виховне призначення іграшки може бути досягнуто тільки тоді, коли вона правильно підібрана до __________________. Іграшки, які незрозумілі дитині, не представляють для неї ніякого інтересу.

1. У чому полягає теоретичне та практичне значення класифікації іграшок за виховним призначенням? _________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 2. Як поділяють іграшки за принципом дії або механізмом руху?__________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________


Гігієнічні вимоги до іграшок встановлені Гума ___________________________________________________________________________ Державними санітарно-гігієнічними прави­ла­ми і нормами безпеки для здоров’я дітей та підлітків (Правила), які встановлюють
вимоги до:

· _____________________________________________________________________________

· _____________________________________________________________________________

· _____________________________________________________________________________

· умов реалізації вітчизняних та імпортних іграшок.


Сировини і матеріалів

Для виробництва іграшок дозволяється відповідно до Правил використовувати сировину і матеріали, допущені ___________________. Правила регламентують вміст вільних незв’язаних ___________ та ___________________ хімічних сполук у модельному розчині.

Матеріали для декоративного та захисного покриття іграшок (крім ялинкових прикрас) та натуральні матеріали (хутро, шкіра) перед використанням повинні бути _______________________________________________________________________________.

Не дозволяється використовувати такі матеріали ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Іграшок

v _____________________________________________________________

v _____________________________________________________________

v _____________________________________________________________

v _____________________________________________________________

v _____________________________________________________________

Умов виробництва та реалізації

· Підприємства з виробництва іграшок повинні мати _________________________________

________________________________________________________________________________

· Приміщення, де виготовляють іграшки (ігри), або приміщення, які призначені для зберігання, пакування Гума ___________________________________________________________________________ і реалізації іграшок (ігор)____________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________

· ____________________________________________________________________________

Контроль за дотриманням Правил покладається на органи і заклади _____________________

_______________________________________________________________________________

За порушення Правил винні особи (установи, заклади) притягуються до _________________

________________________________________________________________________________ відповідальності згідно з Законом України «Про забезпечення санітарного та епіде­міо­логічного благополуччя населення».

Іграшки, які імпортуються, реалізуються за наявністю:

1. _____________________ висновку Державної санітарно-епідеміологісної експер­тизи МОЗ України.

2. ______________________________ Держстандарту України.

Сертифікація – гарантія якості іграшок

З метою запобігання надходження небезпечної продукції з 1 липня ____ р. Наказом Держстандарту України від 30.06.1993р. №95 в Україні впроваджена __________________, яка передбачає __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

1. Які гігієнічні вимоги висувають до декоративних та захисних покриттів іграшок? ______________________________________________________ 2. В яких одиницях оцінюють рівень стороннього запаху іграшок? ______________________________________________________________ 3. Які вимоги висувають до маси іграшок Гума ___________________________________________________________________________ для дітей різних вікових груп? ______________________________________________________________ _________________________________________________________________ 4. Чи повинні робітники, які безпосередньо зайняті контролем та реалі­зацією іграшок, проходити медичний огляд? _______________________ _____________________________________________________________

4. Контроль та оцінка якості іграшок

Відповідно до ____________________ «Іграшки. Види та порядок проведення випробувань. Правила приймання» іграшки повинні бути піддані приймальним, ква­лі­фіка­ційним, приймально-здавальним, сертифікаційним випробуванням та на безпеку.

Випробування (крім сертифікаційних та на безпеку) повинні здійснюватися випробувальними організаціями (ВО), атестованими на право проведення конкретного виду випробувань іграшок у порядку, встановленому Держстандартом України. Випробування на безпеку та сертифікаційні мають проводити незалежні організації, що акредитовані Держстандартом України ВО.

1. Які особливості сертифікаційного випробування іграшок? ______________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2. На якому етапі виробництва проводиться приймально Гума ___________________________________________________________________________-здавальні випро­бування? __________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Контроль якості іграшок у торгівлі передбачає перевірку відповідності окремих показників їх якості вимогам _____________________________________________ та оплом­бо­ваним зразкам-еталонам.

Номенклатура загальних показників якості іграшок

Назва показника якості Означувана властивість
1. Педагогічні показники
1.1. Відповідність іграшки завданням _________ ______________________________________ 1.2. Відповідність ігрових можливостей конкретному ____________ дитини Ігрові можливості Те саме
2. Показники призначення
2.1. _______, допустимі відхилення, мм Досконалість виробничого виконання
2.2. _______, не більше, кг Матеріалоємність
2.3. Міцність кріплення деталей та вузлів, що виконують функціональні дії (крім моделей-копій, збірно-розбірних іграшок), Н
2.4. Шорсткість поверхні (для дерев’яних іграшок), мкм ___________________________________
3. Показники ергономічності
3.1. Зусилля, що прикладається до органів керу­вання, Н Відповідність силовим можливостям дитини
4. Показники безпеки*

*Показники безпеки Гума ___________________________________________________________________________ зазначені в ГОСТ 25779, який регламентує вимоги до конструкції, кріпильних деталей, механізмів і пристроїв, покриттів для різних груп іграшок.

Оцінку якості іграшок у торгівлі здійснюють в основному органолептичним методом. Іграшки повинні бути виготовлені з високоякісних і нешкідливих матеріалів. Вони повинні відповідати функціональним, ергономічним (гігієнічним), естетичним вимогам, а також бути надійними і безпечними в експлуатації.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Партії іграшок при одноступеневому нормальному плані вважаються прийнятими за якістю в тому випадку, якщо кількість іграшок з дефектами ________ чи дорівнює _______________ числу, а бракується тоді, коли число дефектних іграшок більше або дорівнює ________________ числу. Якщо кількість дефектних одиниць продукції у вибірці більша за приймальне число і менша за бракувальне Гума ___________________________________________________________________________ число, то проводять _________ вибірку.

Партії іграшок при двоступеневому нормальному плані контролю приймають, якщо у першій вибірці кількість дефектних одиниць продукції менша або дорівнює ________________ числу, і бракують, якщо кількість дефектних одиниць продукції у вибірці більша або дорівнює бракувальному числу.___________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Характерні порушення вимог законодавства про захист прав споживачів при реалізації іграшок

· _________________________________________________________________________

· _________________________________________________________________________

· _________________________________________________________________________

· _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1. Вимоги до маркування іграшок_______________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 2. В яких випадках перевіряється вся партія іграшок? ______________________ _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3. Надайте рекомендації споживачу щодо вибору іграшки ___________________ _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Питання для самоконтролю

1. Які показники відносять до показників соціального призначення іграшок?

2. Наведіть приклади показників функціональних, ергономічних, естетичних властивостей іграшок.

3. Які є показники безпеки іграшок?

4. Які показники відносяться до загальних показників якості іграшок?

5. Наведіть приклади спеціалізованих Гума ___________________________________________________________________________ показників якості іграшок різних асортиментних угруповань.

6. Які фактори формують споживні властивості та якість іграшок?

7. Що таке асортиментне угруповання?

8. Які види іграшок відносяться до предметів ігрового вжитку та спортивних іграшок?

9. На скільки груп поділяються іграшки за виховним призначенням?

10. Які види іграшок сприяють музичному і художньому вихованню та знайомлять дітей з елементами науки і техніки?

11. Які іграшки доцільно рекомендувати для дітей дошкільного і шкільного віку?

12. Як поділяють іграшки залежно від сировинних матеріалів?

13. Які існують види випробувань іграшок?

14. Чи підлягають іграшки обов’язковій сертифікації в Україні?

15. Наведіть приклади гігієнічних вимог до сировини та матеріалів, з яких виготовлено іграшки?


ТЕМА 2. Характеристика факторів, що Гума ___________________________________________________________________________ формують споживні властивості, асортимент та якість паперу, картону та виробів з них

План

1. Вплив сировинних матеріалів і волокнистих напівфабрикатів на споживні властивості паперу та картону.

2. Формування споживних властивостей паперу та картону в процесі виробництва.

3. Характеристика споживних властивостей, показників якості паперу та картону.

1. Характеристика асортименту паперу та картону. 2. Класифікація виробів з паперу та картону.

Основна література: 1. (с. 16–71).

Додаткова література:2, 3.

Ключові слова: папір, картон, деревна маса, волокнисті напівфабрикати, композиція, відливання листа, проклеювання, наповнення, показники якості, види паперу та картону, білові товари.

1. Вплив сировинних матеріалів і волокнистих напівфабрикатів на споживні властивості паперу та картону

Як відомо, Цай Лунь, який служив в імператорському Гума ___________________________________________________________________________ палаці східної династії Хан (25–220 н.е.), винайшов папір, технологію виготовлення якого потім постійно удосконалював. Китайські літописи свідчать про те, що у 105-му році після Різдва Христова Цай Лунь виготовив першу у світі партію паперу зі старих рибальських сіток, деревної кори і ганчірок. Його винахід був неоціненним внеском у розвиток світової цивілізації.

Папір – це матеріал із масою квадратного метра до _______, що складається переважно з ______________ волокон, які пов’язані між собою силами поверхневого зчеплення, в якому можуть міститися __________________________________________, хімічні та природні волокна, пігменти та барвники (ДСТУ 2098-92).

Картон – це матеріал, що містить переважно _______________ волокна і відрізняється від паперу масою квадратного метра_______________________ і товщиною (ДСТУ Гума ___________________________________________________________________________ 2098-92).


Рослинні волокна мають найкращі ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інші волокна _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Хімічний склад рослинної сировини

Клітковина (целюлоза) деревина – ___ %; солома – ___ %; бавовна – ___ %. Є ___________ для виробництва паперу. Добре відбілюється, має достатню міцність, відливається в ____________________ паперу.
Геміцелюлоза хвойні дерева – ____ %; листяні дерева – ____ %. Має добру гідрофільність, набухання у воді, що сприяє ______________ та фібрилюванню целюлози, забезпечує утворення _______________ зв’язків. Оптимальний вміст вміст геміцелюлози ___________ %
Лігнін деревина – ___ %; солома – ____ %; бавовна і льон – ___ %. Його присутність у складі паперу є ____________, оскільки надає йому __________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________
Деревна смола Ускладнює процес _____________ паперу та надає йому характерного відтінку
Фарбуючі речовини Надають сірий або коричневий відтінок

Вторинна сировина:

· Макулатура (відходи паперових фабрик, старі книжки, газети, журнали)

Використовують для: ______________________________________________________

· Відходи текстильного виробництва (ганчір’яна напівмаса Гума ___________________________________________________________________________)

Використовують для: ______________________________________________________

На целюлозних комбінатах отримують _____________________, які є основною ________________ для виготовлення виробів на картонно-паперових комбінатах (фабриках).

Волокнистий напівфабрикат– це матеріал рослинного походження, ________________________ для виробництва паперу, картону або хімічного перероблення.

Деревна маса – це волокнистий напівфабрикат, одержаний із деревини _________ способом і використовують_______________________________________________________

·Білу деревну масу_________________ розчином перекису натрію ________________

·Буру деревну масу_________________, що сприяє підвищенню ___________, але знижена _________________.

Целюлоза –це волокнистий напівфабрикат, який одержують варінням рослинної сировини з розчинами ___________________________________, внаслідок чого видаляється переважна частка нецелюлозних компонентів, тобто целюлозу отримують _______________ обробкою сировини.

·Сульфітну целюлозуотримують варіннямв ___________________________ розчині.

·Сульфатну целюлозуотримують варіннямв __________________________ розчині.

· Макулатурна маса– це_________________________________________________

__________________________________________________________________________

· Солом’яна целюлоза– це_________________________________________________

__________________________________________________________________________

· Ганчір’яна напівмаса– це_______________________________________________

__________________________________________________________________________


1. Яка целюлоза Гума ___________________________________________________________________________ використовується при виробництві білих сортів паперу? Чому? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Формування споживних властивостей паперу та картону в процесі виробництва

Після отримання напівфабрикатів основними етапами виробництва паперу є розмелювання, складання композиції, проклеювання, наповнення, підфарбування, відливання паперового полотна, оздоблення.

1. Розмелювання волокнистого напівфабрикату– це процес обробки маси волокнистого напівфабрикату в розмелювальній апаратурі з метою_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Композиція паперу (картону)– це склад і співвідношення всіх компонентів маси для виготовлення паперу і картону.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Який вид паперу має більш високий комплекс властивостей? Поясніть 1 варіант: 25% біленої ганчір’яної маси, 75% біленої целюлози; 2 варіант: 100% біленої целюлози; 3 варіант – 50% біленої деревної маси, 50% біленої целюлози______________ __________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________

3. Наповнення ________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Проклеювання_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1. Як поділяється папір за ступенем проклеювання? _____________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. У Гума ___________________________________________________________________________ чому полягають особливості методу визначення ступеня про­клеювання? __________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Підфарбування – усувають ______________ кольору (сірого, жовтого) волокнистих напівфабрикатів, а також надають паперу підвищену білість.

6. Відливання паперового полотна (формування) паперу– це процес утворення шару паперу за допомогою __________________ на безперервно рухомій сітці, або між двома сітками, або на формувальному циліндрі.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Чому папір має більшу міцність за довжиною у поздовжньому ніж у поперечному напрямі? _______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________


documentauchvlp.html
documentaucicvx.html
documentaucikgf.html
documentaucirqn.html
documentaucizav.html
Документ Гума ___________________________________________________________________________