Кніга Ісуса сына Нава 1 страница

Быцьцё

На пачатку стварыў Бог неба і зямлю.

2. А зямля была нябачная і пустая і цемра над безданьню, і Дух Божы лунаў над вадою.

3. І сказаў Бог: хай будзе сьвятло. І сталася сьвятло.

4. І ўбачыў Бог сьвятло, што яно добра, і аддзяліў Бог сьвятло ад цемры.

5. І назваў Бог сьвятло днём, а цемру ноччу. І быў вечар, і была раніца: дзень адзін.

6. І сказаў Бог: хай будзе цьвердзь пасярод вады, і хай аддзяляе яна ваду ад вады.

7. І стварыў Бог цьвердзь, і аддзяліў ваду, якая пад цьвердзю, ад вады, якая над цьвердзю. І сталася так.

8. І назваў Бог цьвердзь небам. І бы Кніга Ісуса сына Нава 1 страницаў вечар, і была раніца: дзень другі.

9. І сказаў Бог: хай зьбярэцца вада, якая пад небам, у адно месца, і хай явіцца суша. І сталася так.

10. І назваў Бог сушу зямлёю, а збор вады назваў морамі. І ўбачыў Бог, што гэта добра.

11. І сказаў Бог: хай уродзіць зямля зеляніну, траву, каб сеяла насеньне, дрэва плоднае, каб радзіла паводле роду свайго плод, у якім насеньне яго на зямлі. І сталася так.

12. І ўтварыла зямля зеляніну, траву, што сеяла насеньне паводле роду яе, і дрэва, што радзіла плод, у якім насеньне паводле роду ягонага. І ўбачыў Бог, што гэта добра Кніга Ісуса сына Нава 1 страница.

13. І быў вечар, і была раніца: дзень трэці.

14. І сказаў Бог: хай будуць сьвяцілы на цьвердзі нябеснай дзеля аддзяленьня дня ад ночы, і на азнакі і поры, і дні і гады;

15. і хай будуць яны сьвяцільнямі на цьвердзі нябеснай, каб сьвяціць на зямлю. І сталася так.

16. І стварыў Бог два сьвяцілы вялікія: сьвяціла большае, каб кіраваць днём, і сьвяціла меншае, каб кіраваць ноччу, і зоркі;

17. і паставіў іх Бог на цьвердзі нябеснай, каб сьвяціць на зямлю,

18. і кіраваць днём і ноччу, і аддзяляць сьвятло ад цемры. І ўбачыў Бог, што гэта добра.

19. І быў вечар, і была раніца: дзень чацьвёрты.

20. І сказа Кніга Ісуса сына Нава 1 страницаў Бог: хай утворыць вада паўзуноў, душу жывую; і птушкі хай паляцяць над зямлёю, па цьвердзі нябеснай.

21. І стварыў Бог рыб вялікіх і ўсякую душу жывёл паўзуноў, якіх утварыла вада, паводле роду іх, і ўсякую птушку крылатую паводле роду яе. І ўбачыў Бог, што гэта добра.

22. І дабраславіў іх Бог, кажучы: пладзецеся і множцеся, і напаўняйце воды ў морах, і птушкі хай множацца на зямлі.

23. І быў вечар, і была раніца: дзень пяты.

24. І сказаў Бог: хай утворыць зямля душу жывую паводле роду яе, быдла, і гадаў, і зьвяроў зямных паводле роду іх. І сталася так Кніга Ісуса сына Нава 1 страница.

25. І стварыў Бог жывёлу зямных паводле роду іх, і быдла паводле роду яго, і ўсіх гадаў зямных паводле роду іх. І ўбачыў Бог, што гэта добра.

26. І сказаў Бог: створым чалавека паводле вобразу Нашага, паводле падабенства Нашага; і хай валадараць яны над рыбамі марскімі, і над птушкамі нябеснымі, і над быдлам, і над усёю зямлёю, і над усімі гадамі, што поўзаюць па зямлі.

27. І стварыў Бог чалавека паводле вобразу Свайго, паводле вобразу Божага стварыў яго; мужчыну і жанчыну стварыў іх.

28. І дабраславіў іх Бог, і сказаў ім Бог: пладзецеся і множцеся, і напаўняйце зямлю і валодайце ёю, і валадарце Кніга Ісуса сына Нава 1 страница над рыбамі марскімі, і над птушкамі нябеснымі, і над усякай жывёлаю, што поўзае па зямлі.

29. І сказаў Бог: вось, Я даў вам усякую траву, што сее насеньне, якая ёсьць на ўсёй зямлі, і ўсякае дрэва, у якога плод дрэўны, што сее насеньне, - вам гэта будзе ежаю:

30. а ўсім зьвярам зямным, і ўсім птушкам нябесным, і ўсякаму, што поўзае па зямлі, у якім душа жывая, даў Я ўсю зеляніну травяную на ежу. І сталася так.31. І ўбачыў Бог усё, што Ён стварыў, і вось, добра вельмі. І быў вечар, і была раніца: дзень шосты.

РАЗЬДЗЕЛ Кніга Ісуса сына Нава 1 страница 2

1. Так створаны неба і зямля і ўсё войска іх.

2. І закончыў Бог да сёмага дня ўсе дзеі Свае, якія Ён учыняў,

3. і дабраславіў Бог сёмы дзень і асьвяціў яго; бо ў той дзень спачыў ад усіх дзеяў Сваіх, якія Бог тварыў і ствараў.

4. Вось паходжаньне неба і зямлі, пры стварэньні іх, у той час, калі Гасподзь Бог стварыў зямлю і неба,

5. і ўсякі польны хмызьняк, якога яшчэ ня было на зямлі, і ўсякую польную траву, якая яшчэ не расла; бо Гасподзь Бог не пасылаў дажджу на зямлю, і ня было чалавека, каб урабляць зямлю;

6. але пара падымалася зь зямлі Кніга Ісуса сына Нава 1 страница і расіла ўсё ўлоньне зямлі.

7. І стварыў Гасподзь Бог чалавека з пылу зямнога і ўдыхнуў у твар ягоны дыханьне жыцьця, і зрабіўся чалавек душою жывою.

8. І пасадзіў Гасподзь Бог рай у Эдэме на ўсходзе, і зьмясьціў там чалавека, якога стварыў.

9. І выгадаваў Гасподзь Бог зь зямлі кожнае дрэва прыемнае з выгляду і добрае ў ежу, і дрэва жыцьця пасярод раю, і дрэва спазнаньня дабра і зла.

10. З Эдэма выплывала рака на арашэньне раю; і потым разьдзялялася на чатыры ракі.

11. Імя адной Фісон: яна абцякае ўсю зямлю Хавіла, тую, дзе золата;

12. і золата той зямлі добрае; там бдолах і камень анікс Кніга Ісуса сына Нава 1 страница.

13. Імя другой ракі Гіхон (Геон): яна абцякае ўсю зямлю Куш.

14. Імя трэцяй ракі Хідэкель (Тыгр): яна працякае перад Асірыяй. Чацьвёртая рака Еўфрат.

15. І ўзяў Гасподзь Бог чалавека, якога стварыў, і пасяліў яго ў садзе Эдэмскім, каб урабляць яго і захоўваць яго.

16. І наказаў Гасподзь Бог чалавеку, кажучы: з кожнага дрэва ў садзе ты будзеш есьці;

17. а з дрэва спазнаньня дабра і зла, ня еж зь яго; бо ў дзень, калі ты пакаштуеш зь яго, сьмерцю памрэш.

18. І сказаў Гасподзь Бог: нядобра быць чалавеку аднаму; створым яму памочніка, адпаведнага яму.

19. Гасподзь Бог утварыў зь зямлі ўсіх жывёл польных і ўсіх птушак нябесных, і Кніга Ісуса сына Нава 1 страница прывёў іх да чалавека, каб бачыць, як ён іх назаве, і каб, як назаве чалавек кожную душу жывую, так і было імя ёй.

20. І назваў чалавек імёны ўсяму быдлу і птушкам нябесным і ўсім зьвярам польным; але чалавеку не знайшлося памочніка, падобнага да яго.

21. І навёў Гасподзь Бог на чалавека моцны сон; і, калі ён заснуў, узяў адну рабрыну ягоную, і закрыў тое месца плоцьцю.

22. І стварыў Гасподзь Бог з рабрыны, узятай у чалавека, жанчыну, і прывёў яе да чалавека.

23. І сказаў чалавек: вось, гэта костка ад касьцей маіх і плоць ад плоці маёй; яна будзе называцца Кніга Ісуса сына Нава 1 страница жонкаю, бо ўзятая ад мужа свайго.

24. Таму пакіне чалавек бацьку свайго і маці сваю і прылепіцца да жонкі сваёй; і будуць адна плоць.

25. І былі абое голыя, Адам і жонка ягоная, і не саромеліся.

РАЗЬДЗЕЛ 3

1. Зьмей быў хітрэйшы за ўсіх зьвяроў польных, якіх стварыў Гасподзь Бог. І сказаў зьмей жанчыне: ці сапраўды сказаў Бог: ня ежце ні зь якога дрэва ў раі?

2. І сказала жанчына зьмею: плады з дрэваў мы можам есьці,

3. толькі пладоў з дрэва, якое пасярод раю, сказаў Бог, ня ежце і не чапайце іх, каб вам не памерці.

4. І сказаў зьмей жанчыне: не, не памраце;

5. але ведае Бог Кніга Ісуса сына Нава 1 страница, што ў дзень, калі вы скаштуеце іх, адамкнуцца вочы вашыя, і вы будзеце, як багі, якія ведаюць дабро і зло.

6. І ўбачыла жанчына, што дрэва добрае для ежы, і што яно прыемнае вачам і панаднае, бо дае веду; і ўзяла пладоў зь яго і ела; і дала таксама мужу свайму, і ён еў.

7. І адамкнуліся вочы ў іх абаіх, і ўведалі яны, што голыя, і сшылі смакоўныя лісьціны, і зрабілі сабе апаяскі.

8. І пачулі голас Госпада Бога, Які хадзіў па раі ў час дзённай прахалоды; і схаваўся Адам і жонка ягоная ад аблічча Госпада Бога паміж дрэвамі раю.

9. І Кніга Ісуса сына Нава 1 страница паклікаў Гасподзь Бог Адама і сказаў яму: дзе ты?

10. Ён сказаў: голас твой я пачуў у раі, і спалохаўся, бо я голы, і схаваўся.

11. І сказаў Бог: хто сказаў табе, што ты голы? ці ня еў ты з дрэва, зь якога Я забараніў табе есьці?

12. Адам сказаў: жонка, якую Ты даў мне, яна дала мне з дрэва, і я еў.

13. І сказаў Гасподзь Бог жонцы: што гэта ты зрабіла? Жонка сказала: зьмей змусьціў мяне, і я ела.

14. І сказаў Гасподзь Бог зьмею: за тое, што ты зрабіў гэта, пракляты ты перад усім быдлам і перад Кніга Ісуса сына Нава 1 страница усімі жывёламі польнымі; ты будзеш хадзіць на чэраве тваім, і будзеш есьці пыл ва ўсе дні жыцьця твайго;

15. і варожасьць пакладу паміж табою і паміж жанчынаю, і паміж семем тваім і паміж семем яе; яно будзе біць цябе ў галаву, а ты будзеш джаліць яго ў пяту.

16. Жонцы сказаў: множачы памножу скруху тваю ў цяжарнасьці тваёй; у хворасьці будзеш нараджаць дзяцей; і да мужа твайго цяга твая, і ён будзе валадарыць над табою.

17. А Адаму сказаў: за тое, што ты паслухаўся голасу жонкі тваёй і еў з дрэва, пра якое Я наказаў табе, сказаўшы: «ня еж зь яго», праклятая зямля Кніга Ісуса сына Нава 1 страница за цябе; са скрухаю будзеш карміцца зь яе ва ўсе дні жыцьця твайго;

18. церне і ваўчкі ўзгадуе яна табе; і будзеш карміцца польнаю травою;

19. У поце твару твайго будзеш есьці хлеб, пакуль ня вернешся ў зямлю, зь якое ты ўзяты; бо пыл ты і ў пыл вернешся.

20. І назваў Адам імя жонцы сваёй: Ева*, бо яна стала маці ўсіх, хто жыве.

21. І зрабіў Гасподзь Бог Адаму і жонцы яго вопратку скураную і апрануў іх.

22. І сказаў Гасподзь Бог: вось, Адам, зрабіўся як адзін з Нас, ведаючы дабро і зло; і цяпер як бы ні працягнуў руку сваю, і ня Кніга Ісуса сына Нава 1 страница ўзяў таксама ад дрэва жыцьця, і не пакаштаваў, і не пачаў жыць вечна.

23. І выслаў яго Гасподзь Бог з саду Эдэмскага, каб урабляў зямлю, зь якое ён узяты.

24. І выгнаў Адама, і паставіў на ўсходзе каля саду Эдэмскага херувіма і палымяны меч, які сам паварочваўся, каб ахоўваць дарогу да дрэва жыцьця.

* Ева - жыцьцё

РАЗЬДЗЕЛ 4

1. Адам спазнаў Еву, жонку сваю; і яна зачала, і нарадзіла Каіна, і сказала: здабыла я чалавека ад Госпада.

2. І яшчэ нарадзіла брата ягонага, Авеля. І быў Авель пастух авечак, а Каін быў земляроб.

3. Празь некаторы час Каін прынёс ад пладоў зямлі дар Госпаду;

4. і Авель Кніга Ісуса сына Нава 1 страница таксама прынёс ад першародных статку свайго і ад тлушчу іхняга. І прыхінуўся Гасподзь да Авеля і да дару ягонага;

5. а да Каіна і да дару ягонага не прыхінуўся. Каін моцна засмуціўся, і панік твар ягоны.

6. І сказаў Гасподзь Каіну: чаго ты засмуціўся? і чаго панік твар твой?

7. калі робіш добрае, дык ці не падымаеш твару? а калі ня робіш добрага, дык пад дзьвярыма грэх ляжыць; ён вабіць цябе да сябе, але ты пануй над ім.

8. І сказаў Каін Авелю, брату свайму: хадзем у поле. І калі яны былі ў полі, паўстаў Каін на Авеля, брата свайго Кніга Ісуса сына Нава 1 страница, і забіў яго.

9. І сказаў Гасподзь Каіну: дзе Авель, брат твой? Ён сказаў: ня ведаю; хіба я вартаўнік брату майму?

10. І сказаў Гасподзь: што ты зрабіў? голас крыві брата твайго крычыць Мне зь зямлі;

11. і сёньня пракляты ты ад зямлі, якая разьзявіла вусны свае прыняць кроў брата твайго ад рукі тваёй;

12. калі ты будзеш урабляць зямлю, яна ня будзе болей даваць сілы сваёй табе; ты будзеш выгнанец і бадзяга на зямлі.

13. І сказаў Каін Госпаду: кара мая большая, чым зьнесьці можна:

14. вось, Ты цяпер зганяеш мяне з улоньня зямлі, і ад аблічча Твайго я зьнікну, і буду выгнанцам і Кніга Ісуса сына Нава 1 страница бадзягам на зямлі; і кожны, хто спаткаецца са мною, заб'е мяне.

15. І сказаў яму Гасподзь: за тое кожнаму, хто заб'е Каіна, адпомсьціцца сямікроць. І зрабіў Гасподзь Каіну азнаку, каб ніхто, спаткаўшыся зь ім, не забіў яго.

16. І пайшоў Каін ад аблічча Гасподняга і пасяліўся ў зямлі Нод, на ўсход ад Эдэма.

17. І спазнаў Каін жонку сваю; і яна зачала і нарадзіла Эноха. І пабудаваў ён горад; і назваў горад імем сына свайго: Энох.

18. У Эноха нарадзіўся Ірад; Ірад спарадзіў Мэхіяэля; Мэхіяэль спарадзіў Мафусала; Мафусал спарадзіў Ламэха.

19. І ўзяў сабе Ламэх дзьве жонкі Кніга Ісуса сына Нава 1 страница: імя адной: Ада, і імя другой: Цыла.

20. Ада нарадзіла Явала: ён быў бацька тых, што жылі ў намётах са статкамі.

21. Імя брата ягонага Ювал: ён быў бацька ўсіх тых, што ігралі на гусьлях і жалейцы.

22. Цыла таксама нарадзіла Тувалкаіна, які быў кавалём усіх спарудаў зь медзі і жалеза. І сястра Тувалкаіна Наэма.

23. І сказаў Ламэх жонкам сваім: Ада і Цыла, паслухайце голасу майго; жонкі Ламэхавыя, уважайце словам маім: я забіў чалавека на пошасьць мне і хлопчыка на рану мне;

24. калі за Каіна адпомсьціцца ўсямікроць, дык за Ламэха ў семдзесят разоў сямікроць.

25. І спазнаў Адам яшчэ Еву, жонку сваю, і яна нарадзіла Кніга Ісуса сына Нава 1 страница сына, і дала яму імя: Сіф; бо, казала яна, Бог паклаў мне іншае насеньне, замест Авеля, якога забіў Каін.

26. У Сіфа таксама нарадзіўся сын, і ён даў яму імя: Энос; тады пачалі заклікаць імя Госпада.

РАЗЬДЗЕЛ 5

1. І вось радавод Адама: калі Бог стварыў чалавека, паводле падабенства Божага стварыў яго,

2. мужчыну і жанчыну стварыў іх, і дабраславіў іх, і даў ім імя: чалавек, у дзень стварэньня іх.

3. Адам жыў сто трыццаць гадоў, і спарадзіў сына паводле падабенства свайго і паводле вобразу свайго, і даў яму імя: Сіф.

4. Дзён Адама пасьля нараджэньня ім Сіфа было васямсот гадоў, і спарадзіў ён сыно Кніга Ісуса сына Нава 1 страницаў і дачок.

5. А ўсіх дзён жыцьця Адамавага было дзевяцьсот трыццаць гадоў; і ён памёр.

6. Сіф жыў сто пяць гадоў і спарадзіў Эноса.

7. Пасьля нараджэньня Эноса Сіф жыў васямсот сем гадоў і спарадзіў сыноў і дачок.

8. А ўсіх дзён Сіфавых было дзевяцьсот дванаццаць гадоў; і ён памёр.

9. Энос жыў дзевяноста гадоў і спарадзіў Каінана.

10. Пасьля нараджэньня Каінана Энос жыў васямсот пятнаццаць гадоў і спарадзіў сыноў і дачок.

11. А ўсіх дзён Эносавых было дзевяцьсот пяць гадоў; і ён памёр.

12. Каінан жыў семдзесят гадоў і спарадзіў Малелэіла.

13. Пасьля нараджэньня Малелэіла Каінан жыў васямсот сорак гадоў і спарадзіў сыноў і дачок.

14. А Кніга Ісуса сына Нава 1 страница ўсіх дзён Каінанавых было дзевяцьсот дзесяць гадоў; і ён памёр.

15. Малелэіл жыў шэсьцьдзясят пяць гадоў і спарадзіў Ярэда.

16. Пасьля нараджэньня Ярэда Малелэіл жыў васямсот трыццаць гадоў і спарадзіў сыноў і дачок.

17. А ўсіх дзён Малелэілавых было васямсот дзевяноста пяць гадоў; і ён памёр.

18. Ярэд жыў сто шэсьцьдзясят два гады і спарадзіў Эноха.

19. Пасьля нараджэньня Эноха Ярэд жыў сто восемдзесят гадоў і спарадзіў сыноў і дачок.

20. А ўсіх дзён Ярэдавых было дзевяцьсот шэсьцьдзясят два гады; і ён памёр.

21. Энох жыў шэсьцьдзясят пяць гадоў і спарадзіў Мафусала.

22. І хадзіў Энох прад Богам, пасьля нараджэньня Мафусала, трыста гадоў і спарадзіў сыноў і дачок.

23. А Кніга Ісуса сына Нава 1 страница ўсіх дзён Эноха было трыста шэсьцьдзясят пяць гадоў.

24. І хадзіў Энох прад Богам; і ня стала яго, бо Бог узяў яго.

25. Мафусал жыў сто восемдзесят сем гадоў і спарадзіў Ламэха.

26. Пасьля нараджэньня Ламэха Мафусал жыў сямсот восемдзесят два гады і спарадзіў сыноў і дачок.

27. А ўсіх дзён Мафусалавых было дзевяцьсот шэсьцьдзясят дзевяць гадоў; і ён памёр.

28. Ламэх жыў сто восемдзесят два гады і спарадзіў сына,

29. і даў яму імя: Ной, сказаўшы: ён суцешыць нас у працы нашай і ў працы рук нашых, калі ўрабляцьме зямлю, якую пракляў Гасподзь Бог.

30. І жыў Ламэх пасьля нараджэньня Ноя пяцьсот дзевяноста Кніга Ісуса сына Нава 1 страница пяць гадоў і спарадзіў сыноў і дачок.

31. А ўсіх дзён Ламэхавых было сямсот семдзесят сем гадоў; і ён памёр.

32. Ною было пяцьсот гадоў; і спарадзіў Ной трох сыноў: Сіма, Хама і Яфэта.

РАЗЬДЗЕЛ 6

1. Калі людзі пачалі множыцца на зямлі і радзіліся ў іх дочкі,

2. тады сыны Божыя ўбачылі дачок чалавечых, што яны прыгожыя, і бралі іх сабе за жонак, хто якую выбраў.

3. І сказаў Гасподзь Бог: ня вечна Духу Майму быць пагарджаным людзьмі, бо яны плоць; хай будуць дні іхнія сто дваццаць гадоў.

4. У той час былі на зямлі волаты, асабліва з таго часу, як сыны Божыя пачалі ўваходзіць да дачок людзкіх, яны Кніга Ісуса сына Нава 1 страница пачалі нараджаць ім: гэта дужыя, спакон славутыя людзі.

5. І ўбачыў Гасподзь Бог, што вялікая разбэшчанасьць людзей на зямлі, і што ўсе думкі і помыслы сэрца іхняга былі ва ўсе часы ліхія;

6. і пашкадаваў Гасподзь, што стварыў чалавека на зямлі, і засмуціўся ў сэрцы Сваім.

7. І сказаў Гасподзь: вынішчу з улоньня зямлі людзей, якіх Я стварыў, ад чалавека да быдла, і гадаў і птушак нябесных вынішчу; бо Я пашкадаваў, што стварыў іх.

8. А Ной здабыў мілату прад вачыма Госпада Бога.

9. Вось жыцьцё Ноевае: Ной быў чалавек праведны і беззаганны ў родзе сваім; Ной хадзіў прад Богам.

10. Ной спарадзіў трох Кніга Ісуса сына Нава 1 страница сыноў: Сіма, Хама і Яфэта.

11. Але зямля разбэсьцілася прад абліччам Божым і напоўнілася зямля злачынствамі.

12. І паглядзеў Гасподзь Бог на зямлю, і вось, яна разбэшчаная: бо ўсякая плоць скрывіла дарогу сваю на зямлі.

13. І сказаў Гасподзь Бог Ною: канец усякай плоці прыйшоў прад аблічча Маё, бо зямля напоўнілася ад іх зладзействамі; і вось, я вынішчу іх зь зямлі.

14. Зрабі сабе каўчэг з дрэва гофэр; адсекі зрабі ў каўчэзе і прасмалі яго смалою ўсярэдзіне і звонку.

15. І зрабі яго так: даўжыня каўчэга трыста локцяў; шырыня яго пяцьдзясят локцяў, а вышыня яго трыццаць локцяў.

16. І зрабі адтуліну ў ка Кніга Ісуса сына Нава 1 страницаўчэзе, і ў локаць зьвядзі яе ўгары, і дзьверы ў каўчэг зрабі збоку яго; зладзь у ім ніжняе, другое і трэцяе жытло.

17. І вось, Я навяду на зямлю патоп водны, каб вынішчыць усякую плоць, у якой ёсьць дух жыцьця, пад нябёсамі: усё, што ёсьць на зямлі, пазбудзецца жыцьця.

18. Але з табою Я «станаўлю запавет Мой, і ўвойдзеш у каўчэг ты і сыны твае, і жонка твая і жонкі сыноў тваіх з табою.

19. Увядзі таксама ў каўчэг з усіх жывёл, і ад кожнае плоці па пары, каб яны засталіся з табою жывыя; мужчынскага полу і жаночага Кніга Ісуса сына Нава 1 страница хай яны будуць.

20. З птушак паводле роду іхняга, і з быдла паводле роду іхняга, і з усіх паўзуноў зямных паводле роду іхняга, з усіх па пары ўвойдуць да цябе, каб засталіся жывыя.

21. А ты вазьмі сабе ўсякай ежы, якою кормяцца, і зьбяры да сябе; і будзе яна табе і ім ежаю.

22. І зрабіў Ной усё: як наказаў яму Гасподзь Бог, так ён і зрабіў.

РАЗЬДЗЕЛ 7

1. І сказаў Гасподзь Бог Ною: увайдзі ты і ўся сям'я твая ў каўчэг, бо цябе Я ўбачыў праведным прад Мною ў родзе гэтым;

2. і ўсякага быдла чыстага вазьмі па сем, мужчынскага полу і Кніга Ісуса сына Нава 1 страница жаночага, а з быдла нячыстага па два, мужчынскага полу і жаночага;

3. таксама і з птушак нябесных чыстых па сем, мужчынскага полу і жаночага, каб захаваць племя на ўсю зямлю:

4. бо празь сем дзён Я буду выліваць дождж на зямлю сорак дзён і сорак ночаў; і вынішчу ўсё існае, што Я стварыў, з улоньня зямлі.

5. Ной зрабіў усё, што Гасподзь Бог наказаў яму.

6. А Ною было шэсьцьсот гадоў, як патоп водны прыйшоў на зямлю.

7. І ўвайшоў Ной і сыны ягоныя, і жонка яго і жонкі сыноў ягоных зь ім у каўчэг ад водаў патопу.

8. і з быдла чыстага і з Кніга Ісуса сына Нава 1 страница усіх паўзуноў зямных

9. па пары, мужчынскага полу і жаночага, увайшлі да Ноя ў каўчэг, як Гасподзь Бог наказаў Ною.

10. Празь сем дзён воды патопу прыйшлі на зямлю.

11. На шасьцісотым годзе жыцьця Ноевага, на другім месяцы, на сямнаццаты дзень месяца, у гэты дзень адчыніліся ўсе крыніцы вялікай бездані, і вокны нябесныя адчыніліся;

12. і ліў на зямлю дождж сорак дзён і сорак ночаў.

13. У гэты самы дзень увайшоў у каўчэг Ной, і Сім, Хам і Яфэт, сыны Ноевыя, і жонка Ноева, і тры жонкі сыноў ягоных зь імі.

14. Яны, і ўся жывёла паводле роду іхняга, і ўсякае быдла паводле роду яго Кніга Ісуса сына Нава 1 страница, і ўсе гады, паўзуны па зямлі, паводле роду іхняга, і ўсё лётнае паводле роду ягонага, усе птушкі, усе крылатыя.

15. І ўвайшлі да Ноя ў каўчэг па пары ад усякай плоці, у якой ёсьць дух жыцьця;

16. і тыя, што ўвайшлі, мужчынскі і жаночы пол усякай плоці ўвайшлі, як наказаў яму Гасподзь Бог. І зачыніў Гасподзь за ім.

17. І доўжылася на зямлі паводка сорак дзён, і памножылася вада і падняўся каўчэг, і ён узвысіўся над зямлёю;

18. а вада мацнела і вельмі множылася на зямлі, і каўчэг плаваў па паверхні водаў.

19. І ўзмацнела вада на зямлі незвычайна Кніга Ісуса сына Нава 1 страница, так што пакрыліся ўсе высокія горы, якія ёсьць пад усім небам:

20. на пятнаццаць локцяў паднялася над імі вада, і пакрыліся горы.

21. І зьнежыцьцёвела ўсякая плоць, якая рухаецца па зямлі, і птушкі і быдла, і зьвяры і ўсе гады, якія поўзаюць па зямлі, і ўсе людзі;

22. усё, што мела дыханьне духу жыцьця ў ноздрах сваіх на сушы, памерла.

23. Зьнішчылася кожная істота, якая была на паверхні; ад чалавека да быдла, і гадаў і птушак нябесных, усё зьнішчылася зь зямлі: застаўся толькі Ной, і што было зь ім у каўчэзе.

24. А вада мацнела на зямлі сто пяцьдзясят Кніга Ісуса сына Нава 1 страница дзён.

РАЗЬДЗЕЛ 8

1. І ўспомніў Бог пра Ноя, і пра ўсю жывёлу, і пра ўсё быдла, якія былі зь ім у каўчэзе; і навёў Бог вецер на зямлю, і воды спыніліся.

2. І зачыніліся крыніцы бездані і вокны нябесныя, і перастаў дождж зь неба.

3. А вада спакваля вярталася зь зямлі, і пачала ўбываць вада праз сто пяцьдзясят дзён.

4. І спыніўся каўчэг на сёмым месяцы, на сямнаццаты дзень месяца, на гарах Арарацкіх.

5. Вада спакваля ўбывала да дзясятага месяца; у першы дзень дзясятага месяца паказаліся вярхі гор.

6. Праз сорак дзён Ной адчыніў зробленае ім акно ў каўчэзе

7. і выпусьціў крумкача, які, вылецеўшы Кніга Ісуса сына Нава 1 страница, адлятаў і прылятаў, пакуль не абсохла зямля ад вады.

8. Потым выпусьціў ад сябе голуба, каб бачыць, ці сышла вада з улоньня зямлі;

9. але голуб не знайшоў месца спакою нагам сваім і вярнуўся да яго ў каўчэг; бо вада была яшчэ на паверхні ўсёй зямлі; і ён працягнуў руку сваю, і ўзяў яго, і прыняў да сябе ў каўчэг.

10. І патрываў яшчэ сем дзён і зноў выпусьціў голуба з каўчэга.

11. Голуб вярнуўся да яго вечаровай парою, і вось, сьвежы аліўкавы ліст у дзюбе ў яго: і Ной даведаўся, што вада сышла зь зямлі.

12. Ён патрыва Кніга Ісуса сына Нава 1 страницаў яшчэ сем дзён далей і выпусьціў голуба; і ён ужо не вярнуўся да яго.

13. На шэсьцьсот першым годзе пад першы дзень першага месяца счэзла вада на зямлі; і адкрыў Ной дах каўчэга і паглядзеў, і вось, абсохла паверхня зямлі.

14. І на другім месяцы, да дваццаць сёмага дня месяца, зямля высахла.

15. І сказаў Бог Ною:

16. выйдзі з каўчэга ты і жонка твая, і сыны твае і жонкі сыноў тваіх з табою;

17. выведзі з сабою ўсе жывёлы, якія з табою, ад усякае плоці, з птушак, і быдла, і ўсіх гадаў, якія поўзаюць па зямлі: хай разыдуцца яны Кніга Ісуса сына Нава 1 страница па зямлі, і хай плодзяцца і множацца на зямлі.

18. І выйшаў Ной і сыны яго, і жонка яго і жонкі сыноў ягоных зь ім;

19. усе жывёлы, і ўсе гады, і ўсе птушкі, усё, што рухаецца па зямлі, паводле родаў сваіх, выйшлі з каўчэга.

20. І зладзіў Ной ахвярнік Госпаду; і ўзяў з усякага быдла чыстага і з усіх птушак чыстых і прынёс на цэласпаленьне на ахвярнік.

21. І нюхаў Гасподзь прыемныя пахошчы, і сказаў Гасподзь у сэрцы Сваім: ня буду больш праклінаць зямлю за чалавека, бо намысел сэрца чалавечага - зло ад маладосьці ягонай; і ня буду болей пабіваць усё жывое, як Кніга Ісуса сына Нава 1 страница Я зрабіў:

22. наперад ва ўсе дні зямлі сяўба і жніво, холад і сьпёка, лета і зіма, дзень і ноч ня спыняцца.

РАЗЬДЗЕЛ 9

1. І дабраславіў Гасподзь Ноя і сыноў ягоных і сказаў ім: пладзецеся і множцеся, і напаўняйце зямлю;

2. хай баяцца і хай трымцяць перад вамі ўся жывёла зямная і ўсе птушкі нябесныя, усё, што рухаецца на зямлі, і ўсе рыбы марскія: у вашыя рукі аддадзены яны;

3. усё, што рухаецца, што жыве, будзе вам на ежу; як зеляніну траўную даю вам усё;

4. толькі плоці з душою яе, з крывёю яе, ня ежце:

5. Я спаганю і вашу кроў, у Кніга Ісуса сына Нава 1 страница якой жыцьцё ваша, спаганю яе з усякай жывёлы, спаганю таксама душу чалавека з рукі чалавека, з рукі брата ягонага;

6. хто пралье кроў чалавечую, таго кроў пральецца рукою чалавека: бо чалавек створаны паводле вобраза Божага;

7. а вы пладзецеся і множцеся, і расьсяляйцеся паўсюль па зямлі і множцеся на ёй.

8. І сказаў Бог Ною і сынам ягоным зь ім:

9. вось, Я станаўлю запавет Мой з вамі і з нашчадкамі вашымі пасьля вас,

10. і з усякаю душою жывою, якая з вамі, з птушкамі і з быдлам, і з усімі жывёламі зямнымі, якія ў вас, з усімі, што выйшлі Кніга Ісуса сына Нава 1 страница з каўчэга, з усімі жывёламі зямнымі;

11. станаўлю запавет Мой з вамі, што ня будзе болей зьнішчана ніякая плоць водамі патопу, і ня будзе ўжо патопу на спусташэньне зямлі.

12. І сказаў Бог: вось азнака запавету, які Я станаўлю паміж мною і паміж вамі і паміж усякаю душою жывою, якая з вамі, у роды назаўсёды:

13. Я кладу вясёлку Маю ў воблаку, каб яна была азнакаю запавету паміж Мною і паміж зямлёю.

14. І будзе, калі Я навяду воблака на зямлю, дык явіцца вясёлка ў воблаку;

15. і Я ўспомню запавет Мой, які паміж Мною і паміж вамі і паміж усякаю душою жывою Кніга Ісуса сына Нава 1 страница ў кожнай плоці; і ня будзе болей вада патопам на вынішчэньне ўсякай плоці.

16. І будзе вясёлка ў воблаку, і Я ўбачу яе, і ўспомню запавет вечны паміж Богам і паміж усякаю душою жывою ў кожнай плоці, якая на зямлі.

17. І сказаў Бог Ною: вось азнака запавету, які Я паставіў паміж Мною і паміж усякаю плоцьцю, якая на зямлі.

18. Сыны Ноя, якія выйшлі з каўчэга, былі: Сім, Хам і Яфэт. А Хам быў бацька Ханаана.

19. Гэтыя трое былі сыны Ноевыя, і ад іх насялілася ўся зямля.

20. Ной пачаў урабляць зямлю і пасадзіў вінаграднік;

21. і выпіў ён віна, і ап'янеў, і ляжаў голы Кніга Ісуса сына Нава 1 страница ў намёце сваім.

22. І бачыў Хам, бацька Ханаанаў, сарамату бацькі свайго і, выйшаўшы, расказаў двум братам сваім.

23. А Сім і Яфэт узялі вопратку, і паклаўшы яе на плечы свае, пайшлі адвярнуўшыся і накрылі галізну бацькі свайго; твары іх былі абернуты назад, і яны ня бачылі сараматы бацькі свайго.

24. Ной праспаўся ад віна свайго, і даведаўся, што зрабіў зь ім малодшы сын ягоны,

25. і сказаў: пракляты Ханаан; раб рабоў будзе ён у братоў сваіх.

26. Потым сказаў: дабраславёны Гасподзь Бог Сімаў; а Ханаан будзе рабом яму;

27. хай пашырыць Бог Яфэта, і хай уселіцца ён у намёты Сімавыя Кніга Ісуса сына Нава 1 страница; а Ханаан будзе рабом яму.

28. І жыў Ной пасьля патопу трыста пяцьдзясят гадоў.

29. А ўсяго дзён Ноевых было дзевяцьсот пяцьдзясят гадоў; і ён памёр.

РАЗЬДЗЕЛ 10

1. Вось радавод сыноў Ноевых: Сіма, Хама і Яфэта. Пасьля патопу нарадзіліся ў іх дзеці.

2. Сыны Яфэта: Гамэр, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мэшэх і Тырас.

3. Сыны Гамэравыя: Аскеназ, Рыфат і Тагарма.

4. Сыны Яванавыя: Эліса, Тарсіс, Кітым і Даданім.

5. Ад гэтых насяліліся астравы народаў у землях іхніх, кожны паводле мовы сваёй, паводле плямёнаў сваіх, у народах сваіх.

6. Сыны Хамавыя: Хуш, Міцраім, Фут і Ханаан.

7. Сыны Хушавыя: Сэва, Хавіла, Саўта, Раама і Саўтэха. Сыны Раамавыя Кніга Ісуса сына Нава 1 страница: Шэва і Дэдан.

8. Хуш спарадзіў таксама Німрода: гэты пачаў быць дужым на зямлі;

9. ён быў дужы зьвералоў прад Госпадам; таму і кажуць: дужы зьвералоў, як Німрод, прад Госпадам.

10. Царства ягонае спачатку складалі: Вавілон, Эрэх, Акад і Халнэ, у зямлі Сэнаар.

11. З гэтай зямлі выйшаў Асур і пабудаваў Нінэвію, Рэхавот-ір, Калах

12. і Рэсэн паміж Нінэвіяю і Калахам; гэта горад вялікі.

13. Ад Міцраіма пайшлі Лудым, Анамім, Легавім, Нафтухім,

14. Патрусім, Каслухім, адкуль выйшлі Філістымляне, і Кафтарым.

15. Ад Ханаана нарадзіліся: Сідон, першынец ягоны, Хэт,

16. Евусэй, Амарэй, Гергесэй,

17. Эвэй, Аркей, Сінэй,

18. Арвадэй, Цэмарэй і Хіматэй. Пазьней плямёны Ханаанскія расьсеяліся,

19. і былі межы Хананэяў ад Сідона на Кніга Ісуса сына Нава 1 страница Герару да Газы, адсюль на Садому, Гамору, Адму і Цэваім да Лашы.

20. Гэта сыны Хамавыя, паводле плямёнаў іхніх, у землях іхніх, у народах іхніх.

21. Былі дзеці і ў Сіма, бацькі ўсіх сыноў Эвеаравых, старэйшага брата Яфэтавага.

22. Сыны Сімавыя: Элам, Асур, Арфаксад, Луд, Арам.

23. Сыны Арамавыя: Уц, Хул, Гетэр і Магш.

24. Арфаксад спарадзіў (Каінана, Каінан спарадзіў Салу, Сала спарадзіў Эвэра.

25. У Эвэра нарадзіліся два сыны; імя аднаго: Фалек, бо ў дні ягоныя зямля разьдзелена; імя брата ягонага: Ёктан.

26. Ёктан спарадзіў Алмадада, Шалэфа, Хацармавэта, Ераха,

27. Гадарама, Узала, Дыклу,

28. Авала, Авімаіла, Шэву,

29. Афіра, Хавілу і Ёвава. Усе гэтыя сыны Ёктанавыя.

30. Селішчы іхнія Кніга Ісуса сына Нава 1 страница былі ад Мешы да Сэфара, гары ўсходняй.

31. Гэта сыны Сімавыя паводле плямёнаў іхніх, паводле моваў іхніх, у землях іхніх, паводле народаў іхніх.

32. Вось плямёны сыноў Ноевых, паводле радаводу іхняга, у народах іхніх. Ад іх расьсяліліся народы па зямлі пасьля патопу.

РАЗЬДЗЕЛ 11

1. На ўсёй зямлі была адна мова і адна гаворка.

2. Рушыўшы з усходу, яны знайшлі ў зямлі Сэнаар раўніну і пасяліліся там.

3. І сказалі адно аднаму: наробім цэглы і абпалім агнём. І стала ў іх цэгла замест камянёў, а земляная смала замест вапны.

4. І сказалі яны: збудуем сабе горад і вежу, вышынёю да нябёсаў, і зробім сабе імя Кніга Ісуса сына Нава 1 страница, перш чым расьсеемся па ўлоньні ўсёй зямлі.

5. І сышоў Гасподзь паглядзець горад і вежу, што будавалі сыны людзкія.

6. І сказаў Гасподзь: вось, адзін народ, і адна ў іх мова; і вось, што пачалі яны рабіць, і не адстануць ад таго, што задумалі рабіць;

7. сыдзем жа і зьмяшаем там мову іхнюю, так каб адзін не разумеў гаворкі другога.

8. І расьсеяў іх Гасподзь адтуль па паверхні ўсёй зямлі; і яны перасталі будаваць горад.

9. Таму дадзена яму імя: Вавілон, бо так зьмяшаў Гасподзь мову ўсёй зямлі, і адтуль расьсеяў іх Гасподзь па ўсёй зямлі.

10. Вось радавод Сіма: Сіму было сто гадоў і спарадзіў Арфаксада Кніга Ісуса сына Нава 1 страница, праз два гады пасьля патопу;

11. пасьля нараджэньня Арфаксада Сім жыў пяцьсот гадоў і спарадзіў сыноў і дачок.


documentaucyxgb.html
documentauczeqj.html
documentauczmar.html
documentaucztkz.html
documentaudaavh.html
Документ Кніга Ісуса сына Нава 1 страница