Який прилад можна використовувати для вимірювання динаміки добових коливань відносної вологості повітря у приміщенні?

ТЕСТИ ДО ПМК-1

(2010-2011 навчальний рік)

1.Вкажіть прізвище засновника експериментальної гігієни:

A. О.П. Доброславін

B. О.О. Мінх

*C.М. Петтенкофер

D.В.А. Субботін

E. Ф.Ф. Ерісман

2. Вкажіть|накликайте|, прізвище|КТО| засновника|фундатором| і першого професора гігієни в Україні:

A. О.П.Доброславін

B. О.О. Мінх

C. Ф.Ф. Ерісман

D. Г.В.Хлопін

*E. В.А.Суботін

3. Основна мета|ціль| гігієни:

A. Забезпечення санітарного благополуччя населення

*B. Збереження і зміцнення здоров'я людини

C. Обгрунтування критеріїв здоров'я людини

D. Обгрунтування гігієнічних нормативів

E. Вивчення стану навколишнього середовища

4. Який метод використовується для вивчення здоров'я населення:

*A. Епідеміологічний метод

B. Метод санітарного обстеження

C. Метод гігієнічного експерименту

D. Метод санітарної експертизи

E. Метод санітарної Який прилад можна використовувати для вимірювання динаміки добових коливань відносної вологості повітря у приміщенні? просвіти

5. Мета первинної профілактики:

А. Направлена на попередження рецидивів захворювань;

В.Направлена на попередження прогресування або загострення захворювань;

*С.Направлена на попередження виникнення захворювань;

D.Направлена на попередження переходу захворювання в хронічну форму;

E.Направлена на оптимізацію умов навчання, виховання, побуту, праці.

Підвищений вміст, у воді якої хімічної речовини може викликати захворювання Юшо?

А. Берілія;

В. Миш'яку;

*С.Поліхлорованих біфенілів

D. Молібдену;

Е.Стронцію;

У селищі А., що розташовано|схильному| на відстані 1 км від металургійного комбінату, на підставі результатів лабораторного дослідження встановлено|установлений|, що вміст свинцю в грунті перевищує ГДК в 20 разів, а в грунтових водах – в 15 разів. На ознаки, якого Який прилад можна використовувати для вимірювання динаміки добових коливань відносної вологості повітря у приміщенні? захворювання потрібно звернути увагу при диспансеризації населення?

*A. Сатурнізму

B. Мікромеркуріалізму

C. Хвороби Кешана

D. Хвороби Ітай-ітай

E. Хвороби Юшо

8. Сполуки, якого хімічного елементу можуть бути причиною хвороби Мінамата:

A. кадмію;

B.нікелю;

C.свинцю;

D.цинку;

*E. метил-ртуті.

9. Серед мешканців|мешканців| селища А, що розташоване|схильного| на відстані 2 км від промислового підприємства, почастішали випадки подагри. Це найімовірніше може бути пов'язано з високим антропогенним забрудненням грунту:

А. Кадмієм

B. Свинцем

*C.Молібденом

D. Стронцієм

Е. Миш'яком

Тривале вживання води з низьким вмістом якого хімічного елементу, може викликати хворобу Кешана?

А. Берилію;

В. Йоду;

*С. Селену;

D. Фтору;

Е. Нітратів.

У будинку немовляти міста С Який прилад можна використовувати для вимірювання динаміки добових коливань відносної вологості повітря у приміщенні? випадок групового захворювання дітей. Постраждало одночасно 38 дітей у віці до 1 року. Початок захворювання гострий. При обстеженні більшості дітей звертає на себе увагу загальна слабкість, синюшність слизових оболонок, губ, мочок вуха, нігтьового ложа. Обстеженням встановлено ,що захворівши діти отримували поживні суміші, які розводили водою із шахтного колодязя. В результаті лабораторного дослідження в крові дітей виявили високий вміст метгемоглобіну. Наявність, якого хімічного забруднювача|забруднювача| у воді або поживних сумішах могло стати причиною розвитку токсичного ціанозу?

A. Алюміній

*B. Нітрати

C.Свинець

D. Миш'як

E. ЗалізоДля організації водопостачання населення селища вибрано вододжерело з вмістом сульфатів, хлоридів, нітратів і заліза, що відповідають гігієнічним вимогам, проте з підвищеним вмістом Який прилад можна використовувати для вимірювання динаміки добових коливань відносної вологості повітря у приміщенні? фтору (5 мг/дм3). До розвитку, якого захворювання може привести вживання води з вказаним складом?

A.Уролітіазу

B.Карієсу

*C.Флюорозу

D.Подагра

E.Жовчо-кам'яної хвороби

Який прилад можна використовувати для вимірювання динаміки добових коливань відносної вологості повітря у приміщенні?

A. гігрометр

*B.гігрограф

C. психрометр Августа

D.психрометр Ассмана

E. гігроскоп

14. Назвіть величини швидкості руху повітря, які можна визначити за допомогою крильчастого анемометру:

A.Від 0 до 0,1 м/с

B.Від 0,1 до 0,5 м/с

C.Від 0,4 до 0,8 м/с

* D.Від 0,5 до 10 м/с

E. Від 1,0 до 50 м/с

15. Визначте поняття «Дефіцит насичення»:

A.Температура, при якій абсолютна вологість повітря стає максимальною

B.Різниця між температурою двох термометрів

*C.Різниця між максимальною та абсолютною Який прилад можна використовувати для вимірювання динаміки добових коливань відносної вологості повітря у приміщенні? вологістю

D.Різниця між максимальною вологістю повітря при температурі тіла –36,5оС і абсолютною вологістю повітря

E.Різниця двох послідовних вимірювань вологості

Для гігієнічної оцінки параметрів мікроклімату в учбовій кімнаті студенти визначали охолоджуючу здатність повітря за допомогою кататермометра. Який параметр мікроклімату досліджували студенти?

A. величину атмосферного тиску

B.величину максимальної вологості повітря

C. величину загальної вологості повітря

*D.величину швидкості руху повітря

E. величину температурного градієнта


documentaucjgld.html
documentaucjnvl.html
documentaucjvft.html
documentauckcqb.html
documentauckkaj.html
Документ Який прилад можна використовувати для вимірювання динаміки добових коливань відносної вологості повітря у приміщенні?